نحوه انجام تنظیمات برای دریافت صدا در محل دستگاه و از طریق وب

بسیار پیش می آید که پس از نصب دوربین میکروفن دار و یا میکروفن جداگانه، صدایی شنیده نمی‌شود، یا ممکن است در محل دستگاه صدا وجود داشته باشد ولی در انتقال تصویر صدا شنیده نشود و یا بالعکس، برای انجام تنظیمات از طریق وب به جهت دریافت صدا در هر دو سمت به روش زیر عمل کنید.

 

تنظیم-صدا-دستگاه-ضبط‌کننده

 

2 )پس از باز شدن صفحه الگین، نام کاربری و رمز عبور دستگاه را وارد کنید و روی Login کلیک کنید.

 -1تنظیم-صدا-دستگاه-ضبط‌کننده

 

 

3 )پس از ورود به صفحه دستگاه، روی گزینه Setup کلیک کنید.

تنظیم-صدا-دستگاه-ضبط‌کننده-2

 

 

4 )در این قسمت روی Camera و سپس روی Encode کلیک کنید، در صفحه Encode و در پایین صفحه گزینه های Enable Audio را در هر 2 قسمت Stream Main و Stream Sub تیک بزنید. کانال بعدی را انتخاب کنید و این تنظیمات را برای تک تک کانالهایی که دارای میکروفن میباشند انجام دهید.

تنظیم-صدا-دستگاه-ضبط‌کننده-3

5 )در صورتی که از میکروفن مجزا استفاده میکنید Source Audio را روی Local بگذارید و اگر از دوربینهای میکروفن دار استفاده میکنید Source Audio را روی HDCVI بگذارید. دوربینهای IP نیازی به تایین Source Audio ندارند.

 

 

تنظیم-صدا-دستگاه-ضبط‌کننده-4

 

واحد فنی شرکت علم و صنعت