نحوه انجام تنظیمات برای دریافت صدا در محل دستگاه و از طریق وب

نحوه انجام تنظیمات برای دریافت صدا در محل دستگاه و از طریق وب

نحوه انجام تنظیمات برای دریافت صدا در محل دستگاه و از طریق وب بسیار پیش می آید که پس از نصب دوربین میکروفن دار و یا میکروفن جداگانه، صدایی شنیده نمی‌شود، یا ممکن است در محل دستگاه صدا وجود داشته باشد ولی در انتقال تصویر صدا شنیده نشود و یا بالعکس، برای انجام تنظیمات از […]

» توضیحات بیشتر
loader قالب وردپرس