طریقه set up کردن مدل های دوربین باندریت ها و ID ها اسپید دام
این دوربین را می توانید در سه حالت AHD و TVI و IP و (HDCVI،HDSDI) استفاده نمائید.توجه داشته باشید قبل از اتصال دوربین به DVR یا NVR به صورت دستی یک سری از SET UP ها در قسمت MODE استفاده کنید.و همچنین Bandrate و تنظیمات آن بسیار مهم است.جزئیات ذیل را در تنظیمات رعایت فرمائید.

توجه: دکمه روشن خاموش (ON/OFF) در شکل های ذیل به رنگ خاکستری نمایش داده شده است.

در شکل زیر حذف پنل سویچ ها جهت دیدن dip  switch می باشد.

شما ممکن است احتیاج  به SET UP ID و باند ریت های (Bandrate) دیگری با توجه به DVR که انتخاب می کنید داشته باشید.
برای تنظیمات شماره ID می توانید از شماره ۰ تا ۲۵۵ استفاده کنید.
همچنین می توانید مثال های زیر را بررسی و چک کنید.

 

منبع:برگرفته از سایت علم و صنعت